จัดฟัน

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

We Treat Dental Clinic

คลินิกทันตกรรมวีทรีท เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

บริการจัดฟันโลหะ จัดฟันใส ทั้งบนและล่าง จัดฟันรอบ 2 ถอดเครื่องมือ รีเทนเนอร์ใส รีเทนเนอร์ลวด โปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อคุณ
ติดต่อเพื่อนัดหมาย

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

June 17, 2023
โปรฯ จัดฟันใส ผ่อน/เดือนเพียง 5,000.-
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
April 24, 2022
จัดฟันดาม่อน ผ่อนเพียง 2,500.-
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
April 11, 2022
จัดฟันรอบ 2 ผ่อนสบายเพียง 1,399.-
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
April 11, 2022
จัดฝันผ่อนสบาย ครั้งแรก 899.-
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
March 27, 2022
โปรฯ รีเทนเนอร์ 2,000 บาท ต่อชิ้น
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
parallax background
ปรึกษาคุณหมอ เพื่อวางแผนการรักษา

อัตราค่าบริการ

จัดฟัน (Orthodontic/Braces treatment)

รายการ ค่ารักษา
จัดฟันโลหะ (metal bracket) 36,000-45,000
จัดฟันโลหะ AOSC (AOSC bracket) 60,000
จัดฟันใส บนหรือล่าง (/ชุด) (Clear aligner(one arch)/set) 9,000
จัดฟันใส บนและล่าง (/ชุด) (Clear aligner(full arch)/set) 9,000
ค่า Set up model จัดฟันใส (Set up model for clear aligner) 1,500
Invisalign Express (14 set) 99,000
Invisalign Lite (26 set) 125,000
Invisalign Full (ไม่จำกัดจำนวนชุด/unlimited) 145,000
ถอดเครื่องมือ + ขัดกาว (Removing fixed appliance) 1,000
หมุด/ชิ้น (Mini Screw/piece) 5,000
เครื่องมือจัดฟันขยายขากรรไกร (Removable appliance/active plate) 5,000
อุปกรณ์ยกการสบฟัน (Turbo bite) 500
รีเทนเนอร์ใส/ชิ้น (Clear retainer/arch) 2,500
รีเทนเนอร์ใสสำหรับคนนอนกัดฟัน/ชิ้น (Unbreakable clear retainer/arch) 5,000
รีเทนเนอร์ใส Viviera/3 ชุด (Viviera retainer/3set) 30,000
รีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น (Metal wire retainer/arch) 2,500
เพิ่มลายพิเศษบนรีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น 200
ปรับรีเทนเนอร์/ครั้ง (Adjust retainer) 500
เพิ่มฟันปลอมบนรีเทนเนอร์/ซี่ (Add more tooth to retainer/tooth) 500