ทันตกรรมทั่วไป

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

We Treat Dental Clinic

คลินิกทันตกรรมวีทรีท เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียร์ช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
ติดต่อเพื่อนัดหมาย

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

June 17, 2023
รักษารากฟันเริ่มต้น 5,000 บาท
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
April 12, 2022
ประกันสังคม มูลค่า 900 ไม่ต้องสำรองจ่าย
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
April 11, 2022
ทำฟัน เคลียร์ช่องปาก เริ่มต้น 600
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
parallax background
ปรึกษาคุณหมอ เพื่อวางแผนการรักษา

อัตราค่าบริการ

เบ็ดเตล็ด (Check-up/Preventive Treatment)

รายการ ค่ารักษา
ตรวจสุขภาพช่องปาก (Oral examination) -
ค่าปลอดเชื้อ (Sterilization) 20
X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม (Intraoral x-ray / film) 150
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าข้าง/ฟิล์ม (Extraoral x-ray / film) 500
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าตรง/ฟิล์ม 500
พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน (Dental impression) 1,000
ฉีดยาชาเฉพาะที่/ครั้ง 150
กรอแต่งฟัน/ซี่ 300-400

อุดฟันทั่วไป (Filling Treatment)

รายการ ค่ารักษา
อุดฟันชั่วคราว/ด้าน (Temporary filling / surface) 400
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านแรก (Amalgam filling 1 surface) 600-800
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านต่อไป ด้านละ (Amalgam next surface) 600-800
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านแรก (Composite filling 1 surface) 600
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านต่อไป ด้านละ (Composite filling next surface) 600
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema closure) 1,500-3,000
อุดฟันหลังรักษาคลอกรากฟัน/ซี่ (Composite filling for endodontically treated tooth) 1,200-1,500

รักษาโรคเหงือก (Periodontal Treatment)

รายการ ค่ารักษา
ขูดหินปูน+ขัดฟัน (Scaling and polishing) 800-1,200
Airflow (Stains removing) 1,200-1,500
เกลารากฟัน/ซี่ (Root planning per tooth) 500
เกลารากฟันเหมาด้าน/ด้าน (Root planning per quadrant/side) 3,000
ศัลย์ปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown Lengthening) 2,000-3,000

การผ่าตัด (Oral Surgery)

รายการ ค่ารักษา
ถอนฟัน/ซี่ (Simple extraction) 800-1,200
ถอนฟันโดยการผ่าตัดร่วม หรือ ฟันคุด/ซี่ (Surgical extraction) 1,200-1,500
ผ่าฟันคุด/ซี่ (Wisdom tooth extraction) 1,500-4,000
ผ่าฟันฝัง/ซี่ (Embedded tooth extraction) 4,000-6,000
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตำแหน่ง (Frenectomy) 3,000-4,000
ตัดแต่งเหงือกไม่ต้องกรอกระดูกร่วม/ซี่ (gingivectomy) 2,000-3,000
ตัดแต่งเหงือกแบบกรอกระดูกร่วม/ซี่ (gingivoplasty) 3,500-4,000
ปลูกกระดูก(ไม่รวมค่าวัสดุ)/ตำแหน่ง (Bone grafting) 4,000-5,000
ตัดไหม+ล้างแผล (Stitches off) 150

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic/Child Treatment)

รายการ ค่ารักษา
อุด PRR ด้านแรก (PRR filling 1 surface) 800
อุด PRR ด้านต่อไป (PRR filling next surface) 800
ถอนฟัน/ซี่ (Extraction/tooth) 800
เคลือบฟลูออไรด์แบบทา (Fluoride varnish technique) 400
เคลือบฟลูออไรด์แบบถาด (Fluoride tray technique) 500
เคลือบหลุมร่องฟัน/ซี่ (Sealant/tooth) 500