รากฟันเทียม

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

We Treat Dental Clinic

คลินิกทันตกรรมวีทรีท เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

บริการ ปักรากฟันเทียม ฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกรามใหญ่ รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน เฝือกสบฟันนิ่ม โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ติดต่อเพื่อนัดหมาย

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

April 12, 2022
ปักรากเทียม เริ่มต้น 38,000.-
Curabitur et ipsum. Suspendisse rutrum ac, fringilla erat. Nulla augue sit amet quam. Pellentesque sagittis, nunc volutpat aliquam risus suscipit congue tellus, volutpat urna. Suspendisse ac nunc venenatis convallis tellus. Cras ornare non, tristique vitae, velit.
parallax background
ปรึกษาคุณหมอ เพื่อวางแผนการรักษา

อัตราค่าบริการ

คลองรากฟัน (Root canal treatment)

รายการ ค่ารักษา
ฟันหน้า (Anterior/Incisor/Front tooth) 5,000-7,000
ฟันกรามน้อย (Premolar tooth) 10,000
ฟันกรามใหญ่ (Molar tooth) 12,000
รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน (Emergency treatment/Root canal debridement) 1,500-2,000
รักษาคลองรากฟันซ้ำชำระเพิ่ม (Retreated endodontic treatment add) 1,000
รักษาคลองรากฟันในแบบคงความมีชีวิต (Vital pulp therapy) 3,500
เฝือกสบฟันนิ่ม/ชิ้น (Soft splint/piece ) 2,500
** ค่าบริการการรักษาราก ไม่รวม ค่าบูรณะฟันที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังการรักษา **
(** The treatment fee doesn’t include the fee of final restoration **)